Permohonan Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan (Bina Badan Kenderaan)

Bengkel-bengkel Kejuruteraan di seluruh negeri Terengganu boleh membuat Pemohonan Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan di Bahagian Kejuruteraan Automotif JPJ Negeri Terengganu.
Permohonan boleh dilakukan oleh pemilik bengkel ataupun wakil. Segala pertanyaan boleh diajukan kepada Bahagian Kejuruteraan Automotif Negeri Terengganu.

Permohonan Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan (Bina Badan Kenderaan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top