Sijil Mesti

Persijilan Mesti

Apa itu Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)? Pensijilan MeSTI adalah Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) bagi premis pengilangan makanan khususnya Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS) bagi memenuhi keperluan yang diperuntukkan di bawah Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009. Tempoh sah laku adalah selama tiga (3) tahun dan untuk permohonan sila layari laman web http://fsq.moh.gov.my/

Scroll to top